Bez rytmu nie ma muzyki. W większości utworów obecna jest perkusja akustyczna lub elektroniczna, która nadaje rytm całej kompozycji. To właśnie dzięki temu instrumentowi jesteśmy w stanie tańczyć do rytmu muzyki! Grupa instrumentów perkusyjnych należy do najstarszych znanych człowiekowi.

Pierwsze bębny

Rytm od zarania dziejów towarzyszy człowiekowi, a prehistoryczne instrumenty perkusyjne należą do pierwszych instrumentów stworzonych przez człowieka. Jeszcze przed pojawieniem się starożytnych bębnów, rolę perkusji pełniło rytmiczne klaskanie i tupanie. W końcu powstały pierwsze bębny, czyli wydrążone drewniane kloce i tykwy, które obciągano zwierzęcą skórą.

Bębny jako forma komunikacji

W Afryce bębny wykorzystywane były nie tylko w czasie obrządków, ale także jako forma komunikacji na odległość. Podobne zastosowanie bębny przez długi czas miały w wojsku, gdzie rytmiczne uderzenia nie tylko podsycały ducha walki, ale umożliwiały również przekazywanie rozkazów w wirze walki.

 

Perkusja w muzyce klasycznej i popularnej

Rola instrumentów perkusyjnych w muzyce klasycznej jest ważna, jednak to dopiero triumf muzyki popularnej przywrócił im kluczowe znaczenie. Nauka gry na perkusji pozwala grać praktycznie każdy rodzaj współczesnej muzyki, ponieważ wszystkie te kompozycje są w dużej mierze oparte na rytmie.

 

Elektroniczne perkusje

Nauka gry na perkusji elektronicznej pozwala eksperymentować z muzyką w zupełnie dotąd nieznany sposób. Rytmiczna muzyka elektroniczna pozwala doświadczać tej samej radości i uczucia zjednoczenia ze światem, która towarzyszyła przodkom człowieka wykonujących rytualne obrządki.